ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
tic
อายุ
:
2563 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
ปริญญาโท
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
รูปภาพ
: