ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
care
อายุ
:
580 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
พิษณุโลก
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
ว่างงาน
คำแนะนำตัว
:
With love in christ.
รูปภาพ
: