ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ฟลุ๊ค
อายุ
:
25 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
นครสวรรค์
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ชื่อFlukeนะ รักGสุดหัวใจ
รูปภาพ
: