ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
บอล
อายุ
:
30 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
ตาก
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
ดีจร้าทุกคนที่รักพระเยซู
รูปภาพ
: