ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
Tukata
อายุ
:
38 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
ฉันเป็นของพระเจ้า
รูปภาพ
: