ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ปิ๊ก
อายุ
:
28 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เลย
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
คอมพิวเตอร์
คำแนะนำตัว
:
ปิ๊กครับ (คริสตจักความหวังศรีอุบลฯจ.เลย)
รูปภาพ
: