ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เปา
อายุ
:
24 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
นครปฐม
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
เพราะพระองค์คือทุกสิ่ง ความหวัง กำลัง ของลูก
รูปภาพ
: