ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
mint
อายุ
:
33 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
มีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์ การตายก็ได้กำไร
รูปภาพ
: