ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ปิ๊ก
อายุ
:
31 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
มหาสารคาม
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
ธุรกิจส่วนตัว
คำแนะนำตัว
:
พระเจ้าอวยพรเด้อ
รูปภาพ
: