ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เมต
อายุ
:
20 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
กำแพงเพชร
การศึกษา
:
ประถมศึกษา
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
รูปภาพ
: