ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ปุ้ม
อายุ
:
39 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
สุรินทร์
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
ครู/อาจารย์
คำแนะนำตัว
:
รูปภาพ
: