ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
การ์ฟิลด์
อายุ
:
25 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
สมุทรปราการ
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
GarField
รูปภาพ
: