ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ทราย
อายุ
:
30 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
thx. god for everything in my life.
รูปภาพ
: