ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
หมี
อายุ
:
39 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
พระเจ้าให้ของประทานแต่ละคนไม่เหมือนกัน
รูปภาพ
: