ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ผึ้ง
อายุ
:
36 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ขอนแก่น
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
ธุรกิจส่วนตัว
คำแนะนำตัว
:
เดินกับพระเจ้า
รูปภาพ
: