ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
นิดา
อายุ
:
32 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
แม่ฮ่องสอน
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
พนักงานทั่วไป
คำแนะนำตัว
:
ยินดีที่ได้รู้จักทุกคนในความรักของพระเจ้า
รูปภาพ
: