ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
น้ำหวาน
อายุ
:
25 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
อยู่คริสตจักรสายสัมพันธ์เชียงใหม่น๊า..
รูปภาพ
: