ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ta
อายุ
:
34 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
ครู/อาจารย์
คำแนะนำตัว
:
รูปภาพ
: