ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
jaew
อายุ
:
33 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
อาชีพ
:
พนักงานบัญชี/การเงิน
คำแนะนำตัว
:
jaew
รูปภาพ
: