ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
น้อง
อายุ
:
38 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
รับราชการ
คำแนะนำตัว
:
เ็ป็นข้าราชการ
รูปภาพ
: