ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
Pakkadz
อายุ
:
31 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
ชื่อ...ผักกาดจร้า
รูปภาพ
: