ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
zeah
อายุ
:
40 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
นนทบุรี
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
นักกฎหมาย/ทนายความ
คำแนะนำตัว
:
หวัดดีครับ
รูปภาพ
: