ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
golf
อายุ
:
33 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
สมุทรสาคร
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
พนักงานทั่วไป
คำแนะนำตัว
:
YES
รูปภาพ
: