ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
จอย
อายุ
:
34 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
สูงกว่าปริญญาโท
อาชีพ
:
อื่นๆ
คำแนะนำตัว
:
jesus love u
รูปภาพ
: