ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
แบงค์
อายุ
:
39 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
นครสวรรค์
การศึกษา
:
อาชีพ
:
ธุรกิจส่วนตัว
คำแนะนำตัว
:
We Love Jesus
รูปภาพ
: