ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เอ๋
อายุ
:
34 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
ภูเก็ต
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
ครับ
รูปภาพ
: