ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ขวัญ
อายุ
:
32 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ชลบุรี
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ขอสันติสุขอยู่กับท่าน
รูปภาพ
: