ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เปิ้ล
อายุ
:
40 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
มหาสารคาม
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
ครู/อาจารย์
คำแนะนำตัว
:
สวัสดีค่ะ
รูปภาพ
: