ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เชน
อายุ
:
28 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
วัดดีคับ
รูปภาพ
: