ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
Sadat
อายุ
:
38 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
การตลาด/การขาย
คำแนะนำตัว
:
Anwarsadat
รูปภาพ
: