ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
แนน
อายุ
:
35 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
อื่นๆ
คำแนะนำตัว
:
แนนค่ะ
รูปภาพ
: