ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เล็ก
อายุ
:
38 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
อุบลราชธานี
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
พนักงานบัญชี/การเงิน
คำแนะนำตัว
:
สวัสดีค่ะ
รูปภาพ
: