ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
Jiab
อายุ
:
39 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
Nice to meet you
รูปภาพ
: