ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เกรซ
อายุ
:
38 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
นครศรีธรรมราช
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
ครู/อาจารย์
คำแนะนำตัว
:
เกรซ
รูปภาพ
: