ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ป๊อกกี้
อายุ
:
25 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
ขอนแก่น
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
ว่างัยครับ
รูปภาพ
: