ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
กีตาร์
อายุ
:
29 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
แม่ฮ่องสอน
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ตาร์ค้าบ
รูปภาพ
: