ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
0kdritg0hk
อายุ
:
571 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
ลำพูน
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
เพื่อพระคริสต์
รูปภาพ
: