ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ตี๋
อายุ
:
20 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
ธุรกิจส่วนตัว
คำแนะนำตัว
:
ทำงานดุนโลหะ แกะสลัก เชียงใหม่
รูปภาพ
: