ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
อุ๊
อายุ
:
567 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ยะลา
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
พระเจ้าอวยพรค๊ะ ^______^
รูปภาพ
: