ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
นิว
อายุ
:
26 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
พิจิตร
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ชื่อนิวคับอยู่คริสจักรตะพานหิน
รูปภาพ
: