ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
พำเ
อายุ
:
37 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
นครนายก
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
พนักงานโรงงาน
คำแนะนำตัว
:
รูปภาพ
: