ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ชัช
อายุ
:
44 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
พิษณุโลก
การศึกษา
:
อาชีพ
:
ธุรกิจส่วนตัว
คำแนะนำตัว
:
อยู่ความหวังนครไทยคะ
รูปภาพ
: