ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เก่ง
อายุ
:
29 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
Nattavoot Love Jesus
รูปภาพ
: