ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ฟ่ง
อายุ
:
26 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ลำปาง
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
Hello !
รูปภาพ
: