ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
แตง
อายุ
:
49 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
รับราชการ
คำแนะนำตัว
:
สวัสดีค่ะ ชื่อแตงกวาค่ะ
รูปภาพ
: