ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
คิ้ว
อายุ
:
34 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
สระบุรี
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
ธุรกิจส่วนตัว
คำแนะนำตัว
:
มัทธิว 18:3
รูปภาพ
: