ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เล็ก
อายุ
:
582 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
ธุรกิจส่วนตัว
คำแนะนำตัว
:
ขอบคุณพระเจ้าครับ ยินดีรับใช้และแบงปันพระพรครับ
รูปภาพ
: