ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
พลอย
อายุ
:
43 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
คำแนะนำตัว
:
hi...
รูปภาพ
: