เกี่ยวกับเรา

ตัองขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้เกียรติเข้ามาเยี่ยมชมและร่วมรับพระพรด้วยกัน 
เว็บอนุชน.คอม เกิดขึ้นจากความพยายามของผู้พัฒนาระบบที่อยากเห็นอนุชน มีศูนย์รวมหรือแหล่งชุมชนของอนุชนเองบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต คณะผู้จัดทำจึงได้ทำเว็บอนุชน.คอม ขี้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนอนุชนในการดำเนินชีวิตคริสเตียน รวมถึงผู้ที่ไม่ได้เป็น คริสเตียนก็ยังสามารถศึกษา นำสิ่งดีๆ ที่ทางเว็บของเรามีบริการไปใช้ได้ คณะผู้จัดทำหวังเป็นยังยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่าน หากท่านใดมีข้อส่งสัย จะติดต่อกับคณะผู้จัดทำหรือมีข้อแนะนำเสนอแนะ สามารถติดต่อกับคณะผู้จัดทำ ได้ตลอดเวลา

ขอพระเจ้าอวยพรท่านครับ เว็บมาสเตอร์เก่ง

เว็บมาสเตอร์เก่ง

ชื่อจริง นายสมชาติ แผ่อำนาจ
ชื่อเล่น เก่ง 
E-mail mr.somchart@hotmail.com
มือถือ 087-9332279
การศึกษา ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ WebProgramming,DataBase, Design,Data

เว็บมาสเตอร์มะเขือเทศ

ชื่อ นาย ลิขสิทธิ์ พรหมลิขิต
E-mail darwit.nart@hotmail.com
มือถือ 084-8857586
การศึกษา กำลังศึกษาอยู่ปี 4 โปรแกรมวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ComputerGraphic, Data ,Animation

อนุชนคริสตจักรสัมพันธ์ภาคละว้า อ.ค.ส.ล.

อนุชนคจ.สายสัมพันธ์

อนุชนคริสตจักรสายสัมพันธ์เชียงใหม่

อนุชนคจ.สายสัมพันธ์

และทีมงานทุกท่านที่ทำงานร่วมกัน