เพลง พอดี ดีพอ

ศิลปิน : Nin

อัลบั้ม : Be Joyful

หมวดหมู่ : คริสเตียนไทยสากล

จำนวนฟัง : 3336

Facebook ขอบคุณพระองค์ไม่ให้ฉันมีมากไป
ขอบคุณพระองค์ไม่ให้ฉันมีมากมาย
มากจนให้ฉันหยิ่ง คิดว่าตัวเองดีเหนือใคร...
ขอบคุณพระองค์ไม่ให้ฉันมีน้อยไป
ขอบคุณพระองค์ไม่ให้ฉันน้อยหน้าใคร
น้อยจนต้องทุกข์ใจ และอิจฉาใครเขา
ที่ฉันมี คงพอดี และดีพอ